Umieszczenie mocy przetwarzania tak blisko punktu, w którym dane są generowane/używane, jest tym, o co chodzi w Edge Computing. „Blisko” może oznaczać, na hali produkcyjnej, w centrum dystrybucyjnym albo na morzu. Wszędzie tam, gdzie generowane są dane i zachodzą krytyczne procesy.

Bliskość pomaga aplikacjom o dużej ilości danych łączyć się i współdziałać z maszynami oraz zapewniać szybką analizę danych. Dzięki przybliżeniu przetwarzania do punktu użytkowania, wdrożenia Edge pozwalają szybko przekazywać dane. Dodatkowo minimalizują koszty pamięci masowej i zapewniają wgląd w pracę w czasie rzeczywistym.

Przetwarzanie brzegowe szturmem podbiło środowisko IT. Niestety tak jak w przypadku każdego postępu technologicznego, istnieje właściwy i niewłaściwy sposób jego wdrożenia.

To, czego nie należy robić, jest prawie tak samo ważne jak to, co należy. Od tego więc zacznijmy.

Edge Computing: czego nie robić

Wdrożenie przetwarzania brzegowego nie jest szczególnie trudne, jednak możliwe jest popełnianie kosztownych błędów bez odpowiedniego postępowania. Kluczowa kwestia jest następująca: Instalacja brzegowa będzie tak daleko od „tradycyjnej” przestrzeni IT i wszystkich udogodnień związanych z „centrum przetwarzania danych”, jak wymaga tego konkretne zastosowanie.

Należy zapamiętać poniższe zasady.

1. NIE zapomnij o podstawach

Dokładnie oceń swoje potrzeby i lokalizację wdrożenia, zwłaszcza jeśli środowisko instalacji jest trudne. Sprzęt IT jest bardzo podatny na poważne uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniami (kurz, gruz, wilgoć) lub ekstremalnymi zmianami temperatury. Upewnij się, że zainstalowany jest system zasilania bezprzerwowego (UPS), który nie tylko zapewnia podtrzymanie i stabilizację zasilania, ale także gwarantuje określony poziom nadmiarowości. By zadbać o ochronę fizyczną, należy zainstalować monitoring i zabezpieczenia w szafie IT.

2. NIE wybieraj niewłaściwej obudowy

Dobrze zaprojektowana obudowa chroni przed warunkami środowiskowymi i zanieczyszczeniami. Na szczęście możesz wybrać odpowiednią ochronę w oparciu o zagrożenia w pobliżu lokalizacji obudowy. Obudowy powinny być również w stanie skalować się wraz z rozwojem infrastruktury. Szafy modułowe można przekonfigurować, aby pomieścić nowy sprzęt o różnych rozmiarach. Wybrana obudowa powinna dodatkowo obsługiwać kilka cykli odświeżania technologii przy minimalnych lub zerowych modyfikacjach podstawy.

3. NIE wybieraj nieprawidłowego chłodzenia

Trzeba odpowiednio radzić sobie z ciepłem wytwarzanym przez sprzęt IT, a wszelka zdolność do odprowadzania ciepła musi wspierać nieuniknione dodatkowe obciążenia IT. W przypadku gdy podstawą jest system klimatyzacji obiektu, należy liczyć się z przerwami zasilania (i utratą danych), kwestiami zanieczyszczeń oraz naprężeniami w sprzęcie z powodu zmian temperatury.

Edge Computing: co należy robić

Nie ma jednego rozwiązania brzegowego, które „pasuje do wszystkiego”. Każde wdrożenie Edge ma swoje własne potrzeby — od skalowania, przez zabezpieczenia, po chłodzenie — które należy uwzględnić w systemie przetwarzania brzegowego. Te czynniki mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia.

1. NALEŻY uwzględnić przyszłe zapotrzebowania

Wiedz jedno – potrzeby się zmienią. Elastyczność wdrożenia ma tu kluczowe znaczenie. Zapewnij sobie możliwość szybkiego dodawania akcesoriów, rekonfiguracji szafy IT w celu przyjęcia nowego sprzętu oraz przygotowania do wspólnej instalacji IT i zasilania.

2. NALEŻY skupić się na infrastrukturze

W naszej pierwszej zasadzie – NIE zapomnij o podstawach – zalecaliśmy dokładną ocenę miejsca wdrożenia. Trzeba przewidywać, co może się dziać w danej lokalizacji, żeby spełnić wymagania dotyczące zasilania i nadmiarowości wdrożenia. Może będzie potrzebny zapasowy generator? Transformator? A może wysokonapięciowy układ trójfazowy? Nie zapomnij o bezpieczeństwie, zarówno środowiskowym, jak i fizycznym. Uwzględnij wszelkie wyjątkowe warunki miejsca instalacji, takie jak:

  • nadmierne wibracje,
  • obszary o dużym natężeniu ruchu (zarówno personelu, jak i pojazdów),
  • łatwość lub trudność dostępu,
  • liczba obsługiwanych kabli itp.

3. NALEŻY przeanalizować koncepcję klimatyzacji

Moc grzewcza szaf wymaga wydajnego systemu z odpowiednim przepływem powietrza. Niezbędna jest również zdolność do utrzymywania temperatury ok. 24–27°C, chyba że obliczenia mocy cieplnej się różnią oraz uwzględniania zmian obciążenia. Tu właśnie system chłodzenia powinien dostosowywać się do zmian zużycia energii. Co najważniejsze, system chłodzenia w obiegu zamkniętym może obniżyć koszty, obsłużyć duże obciążenia termiczne, zapewnić monitorowanie i zoptymalizować żywotność sprzętu.

4. NALEŻY zaostrzyć środki bezpieczeństwa

Zapobieganie nieupoważnionemu fizycznemu dostępowi do szafy IT jest zawsze najważniejsze. Jest wyjątkowo ważne, zwłaszcza jeśli wdrożenie Edge nie znajduje się w pobliżu personelu, który mógłby zareagować na awarię natychmiast. Chociaż całkowite wyeliminowanie fizycznych włamań nie jest możliwe, można zminimalizować zewnętrzne słabe punkty i zastosować bardziej aktywne środki bezpieczeństwa, takie jak:

  • kontrola dostępu,
  • czujniki monitorujące zagrożenia fizyczne (ogień, gaz, dym),
  • wibracje,
  • pola elektromagnetyczne,
  • wykrywanie pożaru.

5. NALEŻY współpracować rozsądnie

Przetwarzanie brzegowe może być dużym wyzwaniem dla firm. Można to postrzegać jako dużą zmianę w operacjach i rozproszonej technologii informacyjnej. Dlatego mądrze jest polegać na doświadczonym partnerze, który pokaże, jak zmaksymalizować elastyczność Edge Computing i zapewnić najwyższą efektywność kosztową.

Odpowiednia szafa IT powinna zdziałać dużo więcej niż umieszczony w przestrzeni biurowej sprzęt IT. Powinna rozwiązywać problemy związane z lokalizacją, zapewniać niezawodne zasilanie, obsługiwać klimatyzację i zabezpieczać inwestycję. Wdrożenia Edge wymagają tego wszystkiego, a Rittal oferuje nowe, modułowe szafy VX IT oraz TX Cable net.

Rittal jest światowym liderem w zakresie infrastruktury szaf, produktów do chłodzenia cieczą i rozdziału mocy. Świadczy również usługi od projektowania i inżynierii aż po montaż i serwis.

Więcej informacji znajdziesz w naszym katalogu Edge Data Center oraz ebooku

Może zainteresuje Cię również:

  6 kwestii związanych z projektowaniem, instalacją i zarządzaniem zewnętrznymi Centrami Danych Edge

 

 

 

Autor: Herb Villa Rittal Sr. Applications Engineer