Systemy monitorowania IT

Rozwiązania firmy RittalSystem monitorowania CMC III

System monitorowania Computer Multi Control (CMC) to niezbędny element w zakresie fizycznego zabezpieczenia IT, umożliwiający bezpieczną eksploatację nowoczesnych infrastruktur IT z optymalną wydajnością.

Czytaj dalej

Switche KVM

Kompaktowe, zespolone kable przyłączeniowe pomiędzy view 8 i poszczególnymi serwerami. Mogą zostać zamocowane bezpośrednio za jednostką monitora i klawiatury, dzięki czemu nie zajmują dodatkowej jednostki wysokości.

Czytaj dalej

Oprogramowanie do zarządzania

Oprogramowanie do zintegrowanego monitorowania infrastruktury IT i serwerów w zakresie parametrów fizycznych (temperatura, wilgotność, stan drzwi itp.) zarówno w odniesieniu do pojedynczych urządzeń, jak i całych centrów danych.

Czytaj dalej

Wysoki, stale rosnący poziom cyfryzacji realiów rynkowych oznacza dla każdej firmy konieczność skutecznego zabezpieczenia infrastruktury informatycznej przed utratą ciągłości funkcjonowania w wyniku potencjalnych awarii lub ingerencji z zewnątrz. Kompleksowe, w dużej mierze zautomatyzowane systemy monitorowania IT z oferty Rittal umożliwiają zapobieganie tego typu zdarzeniom oraz ułatwiają kontrolę nad każdą infrastrukturą IT niezależnie od jej wielkości.

Efektywny monitoring infrastruktury informatycznej

Precyzyjna i odpowiednio wczesna identyfikacja możliwych zagrożeń oraz przekazywanie informacji o zaistnieniu warunków sprzyjających wystąpieniu awarii to podstawowe zadania, jakie musi spełniać monitoring IT. Kluczowe znaczenie ma jak najwcześniejsze wykrycie każdego rzeczywistego zagrożenia i przekazanie tej informacji do administratorów infrastruktury. Pozwala to z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć działania zmierzające do sprawnej eliminacji czynników stanowiących potencjalne zagrożenie.

Co istotne, dzięki cyfrowemu zarządzaniu bezpieczeństwem i automatyzacji procesów można uzyskać wysoki poziom odporności danej infrastruktury informatycznej zarówno na różnego typu cyberzagrożenia, jak i ingerencję osób trzecich. Opracowane przez Rittal rozwiązania w zakresie monitoringu IT gromadzą również szereg danych, dzięki którym możliwa jest optymalizacja nadzorowanego środowiska informatycznego tak, aby do minimum zredukować ryzyko pojawienia się zagrożeń dla bezpieczeństwa danej infrastruktury IT.

Niezawodny monitoring IT firmy Rittal

Monitoring IT z oferty Rittal to kompleksowe i elastyczne rozwiązania oparte na nowatorskiej koncepcji Smart Monitoring, które można w łatwy sposób dostosować do indywidualnych potrzeb oraz specyficznych wymagań danego środowiska IT. Dzięki zastosowaniu opracowanych przez Rittal systemów monitorowania infrastruktury informatycznej firma zyskuje większą kontrolę nad jej bezpieczeństwem, a przetwarzane dane są skutecznie chronione przed utratą, niepowołanym dostępem i innymi współczesnymi cyberzagrożeniami.Infrastruktura IT